Course Image LearningApps

LearningApps – tworzenie i korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych.

Course Image Praca grupowa

Praca grupowa w chmurze na przykładzie Google Drive.