Course Image Techniki motywacji

Techniki motywacji w świadomym kształtowaniu nawyku podejmowania aktywności fizycznej.

Course Image Podstawy terapii uzależnień (moduł I)

Szkolenie dla osób pracujących w szeroko pojętym sektorze społecznym.

Course Image Rozwijanie kreatywności

Rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów.