Course Image Psychologia zachowań konsumenckich

Determinanty zachowań oraz etapy procesu podejmowania decyzji zakupu przez klienta.

Course Image Psychologia reklamy

Psychologiczne mechanizmy odbioru reklamy oraz reguły dotyczące konstrukcji komunikatu reklamowego.

Course Image Diagnoza zaburzeń osobowości

Podstawowe zagadnienia z zakresu psychopatologii zaburzeń osobowości.